Złom i odpady

Odpady, złom, surowce wtórne – ich odzysk, przerób, skup, obrót oraz transport to główny przedmiot naszej działalności – zgodnie z posiadanymi decyzjami wydanymi przez Starostę Konińskiego, dot. zezwolenia na zbieranie i transport odpadów oraz przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dot. zatwierdzenia programu gospodarki odpadami.

Dysponujemy własnym transportem do przewozu odpadów. Na życzenie klienta podstawiamy pod załadunek odpadów odpowiednie kontenery.

Prowadzimy profesjonalną kasację obiektów, maszyn i urządzeń o konstrukcji stalowej i betonowej. Ponadto zajmujemy się demontażem konstrukcji stalowych oraz torowisk. Posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia i decyzje środowiskowe. Wystawiamy karty przekazania odpadów i zaświadczenia o recyklingu. Jesteśmy zawsze otwarci do negocjacji cen jak i sposobu zapłaty.

Firma Eko-Surowce Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie skupu i sprzedaży stali, żeliwa i metali kolorowych. Posiadamy zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów o następujących kodach.