Węgiel brunatny

Polski węgiel brunatny z PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin to węgiel energetyczny (wartość opałowa 11 MJ/kg) o bardzo niskiej zawartości siarki. Po wydobyciu węgiel w zależności od jakości poddawany jest sortowaniu, kruszeniu, oddzielaniu produktów węglowych – węgla sortowanego i miału węglowego oraz mieszanek paliwowych przeznaczonych dla szerokiej gamy odbiorców w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle oraz dla potrzeb komunalnych.

Dużą zaletą węgla brunatnego z PAK KWB Konin jest najniższa cena na rynku, doskonałe spalanie z minimalną zawartością ilości popiołu i minimalną zawartością siarki.

Zamówienia i informacje na temat produktów pod numerem tel: 063 247 5347, kom: 785 85 34 85.

Oferujemy dowóz towaru do klienta!

Chronić przed słońcem i deszczem. Dopuszczalna zawartość miału w dostawie sortu 5%, zawartość ksylitów 5%. Reklamacje uwzględniane do 30 dni od daty zakupu.

Węgiel brunatny należy przechowywać zgodnie z zaleceniami a w szczególności chronić przed działaniem warunków atmosferycznych t.j. deszczem i słońcem. węgiel należy składować pod zadaszeniem lub przykryty plandeką ochronna. W przypadku braku takiej możliwości sprzedający nie bierze odpowiedzialności za utratę parametrów jakościowych węgla.

Kontakt: 63 247 53 47, kom. 785 853 485, 601 289 980.